សូមតាមដាន ប្លកណារ៉ាសេដ្ឋកិច្ច ប្លកណារ៉ាធនាគារហិញ្ញវត្ថុ ប្លកណារ៉ាម៉ាឃឺធីង ប្លកណារ៉ាគណនេយ្យ ប្លកណារ៉ាគ្រប់គ្រង ប្លកណារ៉ាសុខាភិបាល ប្លកណារ៉ាចិត្តវិទ្យា ប្លកណារ៉ាសំណង់ ប្លកណារ៉ាទេសចរណ៍ ប្លកណារ៉ាកសិកម្ម ប្លកណារ៉ាវិធីសាស្រ្តសរសេរ ប្លកកិច្ចការនិស្សិត ប្លកណារ៉ាបុរិន្ទតន្រ្តី ប្លកតន្រ្តីដាវីដ ប្លកបូរិនកីឡា ប្លកធម្មជាតិរុះរោយ ប្លកណារ៉ាកំណាព្យ ប្លកតន្រ្តីយុវវ័យ ប្លកណារ៉ាសុខភាព ប្លកណារ៉ាសុខាភិបាល ប្លកណារ៉ាភាសាអង់គ្លេស ប្លកណារ៉ាភាសាបារាំង ប្លកណារ៉ាសិល្បៈ ប្លកណារ៉ានាទីជីវិតនិងសំណើច​ ប្លកណារ៉ាចុងភៅ ប្លកណារ៉ាវប្បធ៌ម​ប្រវត្តិសាស្រ្ត (ប្រភព៖ http://www.youtube.com) ។​

Saturday, May 25, 2013

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ

ខ្ញុំបាទ និង ក្រុមគ្រួសារ  សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះបណ្តាលោក លោកស្រី ទាំងឡាយ  ដែលបានចូលរូមក្នុងឪកាសបុណ្យខួប១ឆ្នាំនៃសពឪពុករបស់ខ្ញុំ ។
ខ្ញុំបាទ សួមឧទ្ទិស មគ្គផល   ដែលលោក  លោកស្រី   បានចូលរួមចាប់កុសល ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ បានរៀបចំពិធីបុណ្យខួប១ឆ្នាំនៃសពឪពុករបស់ខ្ញុំ។
សួមកុសលទាំងអស់នោះ សម្រេចដល់បុព្វការីជន របស់លោក លោកស្រី ទៅដល់សុគតិភូមិ ។
លើសពីនេះទៅទៀត សូមឧទ្ទិស កុសលទាំងនេះ   អោយកើតមានដល់លោក
លោកស្រីទាំងឡាយ សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និង ទទួលយកនូវ
សម្បត្តិបរមសុខ គ្រប់ទិនទិវារាត្រី  ។